şu anlaşamama mamazlıklar

Aktualisiert: 3. Okt 2017

Aslında çok iyi anlaşa bilirdik.

Aramızda

Anlaşmamamıza hiç bir sebep yok aslında Anlaşılmamalar olmasa Işte ozaman çok iyi anlaşa mama masama mamanıza Neyse boş ver, belkide biz anlaşmamalıyız, belkide biz gülmemeliyiz :)